Na wizytę u lekarza pacjent ma prawo zapisać się dowolnie wybranego dnia, w godzinach pracy punktu rejestracji. Poza możliwością zapisania się do lekarza, pacjent uzyskuje kompletną informację dotyczącą świadczeń udzielanych w placówce, wymaganych dokumentów, miejsca wykonania zleconych badań, zasad udostępniania dokumentacji medycznej, form i terminów zapisu do lekarza oraz organizacji pracy.

Aby zarejestrować się u świadczeniodawcy pacjent może się zgłosić do rejestracji:
- osobiście
- telefonicznie
- za pośrednictwem osoby trzeciej
- elektronicznie

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają
- pacjenci w stanie nagłym
- osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego honorowego dawcy krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu
- inwalidzi wojenni i wojskowi
- kombatanci (także osoby represjonowane)
- uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywani zadań poza granicami państwa
- pacjentki w ciąży
- pacjenci do 18 roku życia z ciężkimi schorzeniami neurologicznymi- działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

 

UPRAWNIENIA SZCZEGÓLNE DLA PACJENTÓW (wykaz uprawnień szczególnych według NFZ)

 

LUX-MEDICA

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

ul. Zgliczyńskiego 6/1
09-400 Płock

Rejestracja POZ
24 366 03 20

Rejestracja do poradni
specjalistycznych
24 366 03 25


przychodnia@luxmedicaplock.pl