1. Pacjent umawia się na Teleporady według harmonogramu pracy Lux-Medica Sp. z o.o. za pośrednictwem:
  a) telefonicznie, pod numerem telefonu 24 3660320  24 3660321
  b) osobiście w przychodni lub za pomocą osób trzecich
Z uwagi na duże obłożenie linii telefonicznych zachęcamy do korzystania z dostępnych na naszej stronie internetowej rejestracji internetowej oraz formularza do zamawiania recepty online.

2. W trakcie procesu rejestracji, Pacjent zobowiązany jest podać swoje dane osobowe:
  a) imię i nazwisko
  b) numer PESEL
  c) adres zamieszkania
  d) numer telefonu
     
3. W trakcie rejestracji Pacjent ustala z pracownikiem Lux-Medica Sp. z o.o., datę, godzinę Teleporady.

4. Do kontaktu z Pacjentem, Osoba udzielająca Teleporady może wykorzystać rozmowę telefoniczną.

5. Przy zapisie Pacjenta na określoną godzinę Teleporady Lux-Medica Sp. z o.o. przyjmuje, że o wyznaczonej godzinie będzie dzwoniła do osoby udzielającej teleporad a wskazany przez rejestrację nr telefonu.

6. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady wymaga dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji / dokumentów (np. wyników badań), Pacjent zobowiązany jest przekazać je lekarzowi najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Teleporady. W tym celu Pacjent przesyła konieczną dokumentację w formie skanu (w formie pdf) na adres e-mailowy lub dostarcza ją osobiście (ewentualnie przez osoby trzecie): zaleca się przesłanie dokumentacji w pliku zaszyfrowanym. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.

7. W razie konieczności przekazania dokumentacji medycznej podczas trwania Teleporady, Pacjent zobowiązany jest wysłać wyraźne zdjęcie w wiadomości typu MMS na wskazany przez Osobę udzielająca Teleporady numer telefonu. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.

LUX-MEDICA

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

ul. Zgliczyńskiego 6/1
09-400 Płock

Rejestracja POZ
24 366 03 20

Rejestracja do poradni
specjalistycznych
24 366 03 25


przychodnia@luxmedicaplock.pl