SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

W celu uzyskania szczepienia należy wcześniej zarejestrować się na wybrany termin.

W celu umówienia wizyty, pacjent może:
- skorzystać ze specjalnej infolinii,
- umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl)
- lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  24 366 03 20

więcej informacji ...

 

Informujemy, iż wykonujemy Testy Anty-SARS-CoV-2 ELISA IgA, IgG kierowane do:

  • osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi (tzw. „cisi” nosiciele),
  • osób, które miały kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań PCR,
  • badaniach osób narażonych na SARS-CoV-2 (np. personel szpitali) w interwałach czasu, by wychwycić ewentualną serokonwersję u osób bez/skąpo objawowych, które z uwagi na pracę mogą być źródłem zakażenia dla ludzi starszych i schorowanych,
  • osób będących w kwarantannie o konieczności jej kontynuowania lub o je przerwaniu
  • dla pacjentów z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie mieli diagnostyki,

Należy pamiętać że wykrycie swoistych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG jest możliwe już po około 10 dniach od momentu wystąpienia pierwszych objawów klinicznych zakażenia.

W przypadku wcześniejszego wykonania badania wynik może być niewiarygodny.

Taki stan rzeczy nazywany jest oknem serologicznym w którym to wynik może być seronegatywny (Ujemny) pomimo zakażenia.

Interpretacja wyników

Wynik negatywny IgA, IgG:

  1. brak kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2,
  2. badanie wykonano w trakcie trwania „okna serologicznego”.

By wykluczyć „okno serologiczne”, badanie należy powtórzyć po około 2–4 tygodniach. Wynik ujemny pierwszego badania oraz dodatni drugiego (tzw. serokonwersja) potwierdza świeże zakażenia.

Wynik wątpliwy IgA, IgG:

  1. badanie należy powtórzyć (po 1–2 tygodniach).

 Wynik pozytywny IgA, IgG:

  1. przebyta lub aktywna infekcja SARS-CoV-2,
  2. reaktywność krzyżowa – u 3,4% osób szczepionych na grypę oraz 2,5% pacjentów z autoprzeciwciałami wynik badania (IgG) może być pozytywny, mimo braku zakażenia.

 Wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza

LUX-MEDICA

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

ul. Zgliczyńskiego 6/1
09-400 Płock

Rejestracja POZ
24 366 03 20

Rejestracja do poradni
specjalistycznych
24 366 03 25


przychodnia@luxmedicaplock.pl