MISJA PRZYCHODNI Lux-Medica

"Nasze codzienne zaangażowanie w proces leczenia gwarantuje zdrowie i bezpieczeństwo Pacjentów.
Profesjonalna obsługa, rzetelność i wysoka jakość świadczonych usług są naszym priorytetem".

Przychodnię tworzy Zespół Pracujących, realizujących ideę medycyny rodzinnej we wszystkich jej aspektach w oparciu o metody i narzędzia jakości.

W Przychodni dążymy do zapewnienia rzetelnej i skutecznej ochrony zdrowia, która dzięki oparciu na więzi z Pacjentem jest w pełni dostosowana do potrzeb.

Działania Przychodni są wypracowane poprzez współpracę Pracujących na rzecz obydwu stron świadczeń zdrowotnych.

Pacjent w Przychodni jest postrzegany z jego problemami biologicznymi, psychicznymi i społecznymi. Zapewniamy opiekę we wszystkich tych wymiarach

Zarząd Przychodni deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego Zespołu we wdrażaniu i utrzymaniu jakości.

   

Jakością usług medycznych w Przychodni jest stałe doskonalenie celem zapewnienia Pacjentom coraz lepszych warunków leczenia i opieki.

LUX-MEDICA

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

ul. Zgliczyńskiego 6/1
09-400 Płock

Rejestracja POZ
24 366 03 20

Rejestracja do poradni
specjalistycznych
24 366 03 25


przychodnia@luxmedicaplock.pl